Visie

Inspiratie

Zorgboerderij Oudemolen is een kleinschalige voorziening voor mensen die, vanwege een verstandelijke handicap of om een andere reden, op zoek zijn naar zinvolle dagbesteding in een prettige omgeving en ontspannen sfeer. Doordat de groep overzichtelijk is, schept dit  rust, ruimte en veiligheid.

Onze inspiratie vinden we in de antroposofie. Belangrijk daarin is de overtuiging dat ieder mens in wezen gezond is, maar dat door een (tijdelijke) stoornis in het lichaam of geest het eigen gezonde wezen niet altijd tot zijn recht kan komen. Daarom gaan wij op zoek naar de mens achter zijn of haar hendicap en onderzoeken de mogelijkheden voor ontwikkeling en expressie.

Werk

Door te werken ontwikkel je jezelf en kun je iets voor een ander betekenen. Voor elke deelnemer wordt gezocht naar ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen binnen het werk. Omdat Zorgboerderij Oudemolen geen agrarisch bedrijf is, is er geen druk om het werk op tijd af te krijgen. Als het wat tegen zit gaan we er gewoon de volgende dag mee verder. niet de agrarische productie, maar de zorg komt op de eerste plaats.

Ontmoeting

We nemen de tijd elkaar en bezoekers te ontmoeten binnen een sfeer van gelijkwaardigheid en erkenning. Ieder mens is uniek. Dat schept banden met elkaar en de buitenwereld. In het samenwerken leren de deelnemers elkaar kennen in hun kwaliteiten. We kijken dagelijks terug op de vorige dag, waarbij vertellen en luisteren naar elkaar wordt geoefend.

Ritme en structuur

Voor mensen met een handicap is het extra moeilijk om greep te krijgen op onze jachtige wereld. Ritme en structuur helpen daarbij. Naast het dagelijkse ritme van het werk is er ook het ritme van de weken en de seizoenen. we leven sterk met de ontwikkeling van de seizoenen omdat we buiten werken. we beleven de schoonheid van het landschap en de natuur. Hier is aandacht voor, het schept houvast.

Door het jaar zijn er een aantal belangrijke momenten:

* zomerfeest

* uitstapjes

*kerstfeest

Alle deelnemers worden uitgenodigd op zo'n dag.