Aanmelding

Aanmelden

Belangstellenden - of hun vertegenwoordigers- kunnen rechtstreeks contact opnemen met de zorgboerderij. De contact gegevens vindt u onder contact. De aanmeldingsprocedure vindt u onder downloads.

Kosten

Voor deelname hanteren we een dagdeeltarief (exclusief reiskosten en eventueel persoonlijke onkosten). Onze kosten worden over het algemeen vergoed via de AWBZ, het UWV of kunnen worden betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB). Voor de actuele tarieven kunt u ons bellen.

Vervoer

Het vervoer van de deelnemers naar en van de zorgboerderij wordt in overleg met ons geregeld.
Deelnemers die met het openbaar vervoer reizen, halen en brengen we desgewenst van en naar station Assen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de financiële aspecten kunt u contact opnemen met MEE, uw zorgverzekeraar, stichting zorgboerderijen Drenthe en uw werkgever of uitkeringsinstantie.