Programma

Openingstijden

Zorgboerderij Oudemolen is bijna het hele jaar open. In de zomervakantie is de zorgboerderij 2 weken gesloten. Met Kerst zijn we , afhankelijk hoe het valt, een week gesloten.

Er is plaats voor maximal zes deelnemers. Deelnemen gaat per dagdeel. Op welke dagen in overleg.

Voor meer informatie zie  "Aanmelding".

Individueel programma

Voor elke deelnemer maken we een individueel programma. We proberen zoveel mogelijk met elkaar te doen, maar bij de verdeling van de werkzaamheden en het tempo houden we rekening met ieders mogelijkheden en wensen. We bespreken het programma met eventuele begeleiders of ouders.

Dagindeling

De dag is zo ingedeeld dat werk en ontmoeting elkaar afwisselen. Een dag op de zorgboerderij ziet er bijvoorbeeld zo uit:

8.30 - 9.00 aankomst deelnemers, koffie, thee en werkoverleg
9.30 - 10.30 werken
10.30 - 11.00 koffie
11.00 - 12.30 werken
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 werken
15.00 - 15.30 thee
15.30 - 16.00 vertrek deelnemers

Niet alle dagen van de week doen we hetzelfde werk. Door hierin te variëren en gewoontes te ontwikkelen, krijgen de verschillende dagen hun eigen karakter.

Omdat Zorgboerderij Oudemolen geen agrarisch bedrijf is, is er geen druk om het werk op tijd af te krijgen. Als het wat tegen zit, is er niets aan de hand. Dan gaan we er gewoon de volgende dag mee verder.

Jaarprogramma

Behalve het ritme van dag en week krijgt het jaarritme aandacht. Door het werk met en in de natuur gebeurt dit de vanzelf. We vieren jaarlijks 

  • het midzomerfeest waarbij ouders ook worden uitgenodigd
  • beleven het oogsten aan het eind van de zomer
  • houden met Kerst  een gezamenlijke maaltijd
  • maken uitstapjes.